admin

Zastępca kierownika JRP

Ogłoszenie nr 579524-N-2020 z dnia 2020-08-31 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Jednostki Realizującej Projekt pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa …

Zastępca kierownika JRP Read More »

Menadżer projektu

Ogłoszenie nr 561257-N-2020 z dnia 2020-07-13 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.: Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu …

Menadżer projektu Read More »

Inspektor nadzoru

„Nadzór Inwestorski nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” Projekt dofinansowany w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2014-2020, Nr Działania: Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31.03.2020 nr POIS.02.02.00-00-0032/18-00 Tytuł projektu: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. ” …

Inspektor nadzoru Read More »

DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE

27 stycznia 2021r. w ramach Projektu dostarczono do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. nowe pojemniki na odpady selektywnie zbierane w ilości 1000 szt. (500 sztuk pojemników koloru niebieskiego na odpady typu papier, karton oraz 500 sztuk koloru brązowego na odpady bio) o pojemności 240 l. Pojemniki zostaną przekazane 10 gminom, Udziałowcom Spółki …

DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE Read More »

TELEKONFERENCJA

W związku z obowiązującymi przepisami pracy zdalnej, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii w dniu 20.10.2020 odbyła się telekonferencja z Inspektorem Nadzoru, oraz Menadżerem Projektu. Po stronie ZZO w telekonferencji uczestniczyli Prezes Zarządu Lucyna Perlicka, Z-ca Kierownika JRP Bartosz Pietrzykowski, Specjaliści ds. technicznych Krzysztof Teclaf i Mateusz Grudzina, oraz specjalista ds. administracyjnych Michał Krzemień. Tematem spotkania …

TELEKONFERENCJA Read More »

BANERY PROMUJĄCE PROJEKT

1. Chojnice ulica Człuchowska 2. Chojnice ulica Wysoka 3. Chojnice ulica Tucholska W tych właśnie miejscach w połowie sierpnia pojawiły się banery promujące projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”. Poza informacją związaną z dotacją i planowanym kosztem całej inwestycji, banery zawierają również adres strony promującej projekt.

UMOWA POŻYCZKI

Kolejny krok w kierunku realizacji projektu. 30.07.2020 w siedzibie Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska w Warszawie została podpisana umowa pożyczki. Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze dopełnił formalności i umowa została zawarta. Prezes Pani Lucyna Perlicka, oraz Członek Zarządu Pan Andrzej Sabiniarz w obecności Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi Pani Anny Marcinkiewicz, oraz Opiekuna Projektu Pani …

UMOWA POŻYCZKI Read More »

OTWARCIE PRZETARGU

W dniu 12.06.2020 w siedzibie ZZO odbyło się otwarcie przetargu „Nadzór Inwestorski nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” Kolejne etapy postępowania zostaną zamieszczone na stronie.

TABLICA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkami beneficjenta na koniec kwietnia na terenie zakładu została umieszczona tablica informacyjna zawierająca wszystkie unijne wytyczne dotyczące projektu

UMOWA PODPISANA

Z wielką przyjemnością informujemy, iż 31 marca 2020r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.” Dofinansowanie w kwocie 53 272 280,27 zł zostało przyznane w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu …

UMOWA PODPISANA Read More »

Skip to content