Projekt

Projekt: Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
Beneficjent: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

Cel projektu: Spełnienie krajowych oraz unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami dzięki zwiększeniu efektywności i wydajności odzysku oraz recyklingu szerszego zakresu frakcji odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.

Opis, planowane efekty: Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Modernizacja pozwoli uzyskać większą ilość odzyskanych surowców wtórnych o zdecydowanie lepszych parametrach jakościowych. W ramach Projektu Zakład zyska nową infrastrukturę niezbędną do zwiększenia efektywności i wydajności odzysku oraz recyklingu szerszego zakresu frakcji odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Dzięki wdrożonym działaniom zmniejszona zostanie masa odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, co umożliwi spełnienie krajowych oraz unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach Projektu na terenie zakładu powstanie:

 • hala sortowni na odpady selektywnie zebrane wraz z infrastrukturą
 • 5 zadaszonych boksów magazynowych dla składowania posegregowanych odpadów: tworzyw sztucznych, metalu i innych surowców
 • plac na odpady budowlane
 • plac o powierzchni do 3600 m2 na bioodpady i polepszacz glebowy
 • technologia RDFu
 • parking i budynek kontroli
 • stacje transformatorowe oraz przyłącza kablowe
 • ścieżka edukacyjna
 • rozbudowany zostanie PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą
 • zakupione zostaną maszyny i urządzenia niezbędne do funkcjonowania Zakładu
 • zakupione zostaną pojemniki do selektywnej zbiórki

Przeprowadzone inwestycje spowodują wzrost mocy przerobowych przetwarzanych odpadów selektywnie zbieranych u źródła, dzięki czemu wzrośnie poziom odpadów przekazywanych do odzysku i recyklingu.

Wartość ogółem, planowany koszt: 123 517 007, 54 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: do 53 272 280, 27 PLN
Czas realizacji: do 31.12.2023r.

Aktualności

Technologia RDF

Dzięki realizacji projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” na terenie naszego zakładu...

Czytaj więcej

Plac budowlany

W ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” powstał kolejny obiekt,  który...

Czytaj więcej

PSZOK

Na potrzeby mieszkańców Miasta Chojnice i Gminy Chojnice rozbudowany został Punkt     Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych, w którym...

Czytaj więcej
Skip to content