Przetargi

Konsultacje dla wykonawców

Zamawiający zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych na potrzeby Zakładu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudową i rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z …

Konsultacje dla wykonawców Read More »

Przyłącze energetyczne

Ogłoszenie nr 610627-N-2020 z dnia 2020-11-17 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.: Budowa przyłącza energetycznego oraz abonenckich stacji transformatorowych z powiązaniami kablowymi w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu …

Przyłącze energetyczne Read More »

Zastępca kierownika JRP

Ogłoszenie nr 579524-N-2020 z dnia 2020-08-31 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Jednostki Realizującej Projekt pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa …

Zastępca kierownika JRP Read More »

Menadżer projektu

Ogłoszenie nr 561257-N-2020 z dnia 2020-07-13 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.: Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu …

Menadżer projektu Read More »

Inspektor nadzoru

„Nadzór Inwestorski nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” Projekt dofinansowany w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2014-2020, Nr Działania: Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31.03.2020 nr POIS.02.02.00-00-0032/18-00 Tytuł projektu: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. ” …

Inspektor nadzoru Read More »

Skip to content