admin

Rozpoczęcie budowy PSZOKu

Rozpoczęła się budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych realizowana w ramach rozbudowy zakładu przez firmę WO-KOP. Za nami już pierwsze prace ziemne. Już za kilka miesięcy z tego miejsca będą mogli korzystać mieszkańcy a póki co będziemy obserwować poszczególne etapy budowy.

Budowa sortowni i aktualne zdjęcia

Poniżej zamieszczamy aktualne zdjęcia z placu budowy nowej sortowni. Powstaje „pajęczyna” taśm i urządzeń, które już niedługo zaczną pracować podczas rozruchów technologicznych. Jesteśmy pod wrażeniem powstającej zabudowy od posadzki aż po sufit hali.

Montaż linii technologicznej – aktualne zdjęcia

Na terenie budowy nowej sortowni nieustannie trwają intensywne prace budowlane oraz montaż urządzeń technologicznych. Wewnątrz hali powstaje labirynt maszyn i taśm, które już niedługo będą służyć do sortowania odpadów. Z podziwem patrzymy na postępy prac wykonywanych przez firmy AK Nova i Eggersmann. Poniżej przedstawiamy zdjęcia w formie filmu z postępu prac.

Podpisanie umowy na rozbudowę PSZOK-u

22 czerwca 2023r. w siedzibie spółki została podpisana umowa na realizację zadania p.n. „Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Nowy Dwór Sp. z o.o., wraz z niezbędną infrastrukturą w tym zbiornikiem p.poż. oraz budowa placu na odpady budowlane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy …

Podpisanie umowy na rozbudowę PSZOK-u Read More »

Montaż linii technologicznej

Na budowie nowej sortowni, powstającej w ramach projektu “Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odapdów Nowy Dwór Sp. z o.o. ” praca idzie pełną parą. Obecnie trwa montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów. Ogrom taśm, urządzeń i maszyn, które w przyszłości pomogą nam sprawnie posortować odpady. Zachęcamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z naszej inwestycji.

Zakończenie postępowania pn. Budowa parkingu

12 stycznia 2022r. nastąpił odbiór końcowy parkingu wykonanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” Inwestycja polegała na budowie parkingu  oraz urządzeń budowlanych z nim związanych. Obejmowała m.in. wykonanie oświetlenia parkingu, odwodnienia powierzchniowego, systemu kontroli wjazdu i wyjazdu pojazdów oraz dojść do stanowisk postojowych. Na parkingu zostały wydzielone miejsca …

Zakończenie postępowania pn. Budowa parkingu Read More »

Zakończenie postępowania pn. Dostawa mobilnego przesiewacza do kompostu

Zakończenie postepowania pn. Dostawa mobilnego przesiewacza do kompostu w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.” 4 marca 2022 r. została zrealizowana dostawa mobilnego przesiewacza do kompostu w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. Maszyna jest przeznaczona głównie do przesiewania frakcji kompostowej …

Zakończenie postępowania pn. Dostawa mobilnego przesiewacza do kompostu Read More »

Konsultacje dla wykonawców

Zamawiający zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych na potrzeby Zakładu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudową i rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z …

Konsultacje dla wykonawców Read More »

Film edukacyjny

W ramach działań promocyjnych projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.”  przygotowaliśmy film edukacyjny na temat poprawnej segregacji odpadów. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krótkiego i zabawnego spotu na temat segregacji odpadów – spot dostępny poniżej. Informację przygotowała Regina Bluma    

Przyłącze energetyczne

Ogłoszenie nr 610627-N-2020 z dnia 2020-11-17 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.: Budowa przyłącza energetycznego oraz abonenckich stacji transformatorowych z powiązaniami kablowymi w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu …

Przyłącze energetyczne Read More »

Skip to content