UMOWA PODPISANA

Z wielką przyjemnością informujemy, iż 31 marca 2020r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.” Dofinansowanie w kwocie 53 272 280,27 zł zostało przyznane w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności i wydajności odzysku oraz recyklingu szerszego zakresu frakcji odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.  Dzięki wdrożonym działaniom zostanie zmniejszona masa odpadów komunalnych przekazywanych do składowania co umożliwi spełnienie krajowych oraz unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami. Zadanie zostanie zrealizowane do końca grudnia 2022 roku.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną umowa została wyjątkowo podpisana w siedzibach stron. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć wykonanych podczas uroczystego podpisania umowy przez Zarząd – Panią Lucynę Perlicką – Prezesa Zarządu oraz Pana Andrzeja Sabiniarza – Członka Zarządu.

Skip to content