DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE

27 stycznia 2021r. w ramach Projektu dostarczono do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. nowe pojemniki na odpady selektywnie zbierane w ilości 1000 szt. (500 sztuk pojemników koloru niebieskiego na odpady typu papier, karton oraz 500 sztuk koloru brązowego na odpady bio) o pojemności 240 l. Pojemniki zostaną przekazane 10 gminom, Udziałowcom Spółki jako pomoc przy wdrożeniu systemu selektywnej zbiórki na ich terenie. Są to frakcje, które w większości gmin nie były zbierane osobno.
Każda gmina otrzyma po 50 sztuk pojemników na odpady bio oraz po 50 sztuk na odpady typu papier. Tym samym, możliwe będzie wsparcie systemu selektywnej zbiórki oraz uzyskanie lepszej jakości dotychczas zbieranych odpadów selektywnych. Usprawniony zostanie proces wprowadzania, na obszarze realizacji Projektu, zasad selektywnej zbiórki odpadów w podziale na 5 frakcji (papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Skip to content