Konsultacje dla wykonawców

Zamawiający zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych na potrzeby Zakładu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudową i rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z przeznaczeniem na plac na bioodpady i polepszacz glebowy, w ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/567534

Skip to content