Zakończenie budowa 5 zadaszonych boksów magazynowych dla składowania posegregowanych odpadów

16 września 2022r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. „Budowa 5 zadaszonych boksów magazynowych dla składowania posegregowanych odpadów: tworzyw sztucznych, metalu i innych surowców”. Tym samym zostało zrealizowane kolejne postępowanie projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”

Dzięki przeprowadzonej inwestycji Spółka zyskała 5 obszernych boksów wykonanych w konstrukcji żelbetowej przeznaczonych do magazynowania posegregowanych odpadów przygotowanych do przekazania do firm recyklingowych. Boksy skutecznie ochronią surowce wtórne przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Wartość robót budowlano – montażowych wyniosła 1 365 568,02 zł netto, a z podatkiem VAT 1 679 648,66 zł. Zadanie zrealizowano w okresie od 24.03.2022 r. do 16.09.2022 r przy udziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć poniżej.

Informację przygotowała Regina Bluma

Skip to content