Podpisanie umowy na budowę sortowni

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż 8 lipca 2022r. w siedzibie spółki nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudową i rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z przeznaczeniem na plac na bioodpady i polepszacz glebowy, w ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”” z konsorcjum firm:

  1. AK NOVA Sp. z o.o. – LIDER KONSORCJUM, ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań
  1. Eggersmann Anlagenbau GmbH – PARTNER KONSORCJUM, Max-Planck-Str. 15, 33428, Marienfeld (Niemcy)

Ze strony Wykonawcy umowę podpisali:

Pan Andrzej Bednarek – Prezes Zarządu AK NOVA Sp. z o. o.

Pan Waldemar Witkowski – Członek Zarządu Eggersmann Anlagenbau GmbH

Ze strony Zamawiającego:

Pan Marek Jankowski – Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

Informację przygotowała Dominika Rydygier

Skip to content