Uroczyste otwarcie rozbudowanej części zakładu

14 grudnia 2023r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej części zakładu i jednocześnie zakończenie projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” W tym wyjątkowym dniu byli z nami:

 • Stanisław Lamczyk                           Poseł na sejm X kadencji
 • Leszek Bonna                                   Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
 • Krzysztof Pałkowski                          Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu                          Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Marek Szczepański                           Starosta Chojnicki

Reprezentanci Udziałowców Spółki:

 • Arseniusz Finster                             Burmistrz Miasta Chojnice
 • Zbigniew Szczepański                       Wójt Gminy Chojnice
 • Mariola Rodzeń                                Sekretarz Gminy Brusy
 • Przemysław Biesek-Talewski             Burmistrz Czerska
 • Jacek Warsiński                               Wójt Gminy Konarzyny
 • Ryszard Szybajło                              Burmistrz Miasta Człuchów
 • Paweł Gibczyński                             Wójt Gminy Człuchów
 • Wojciech Kallas                                Burmistrz Debrzna
 • Piotr Zabrocki                                  Burmistrz Czarnego
 • Krzysztof Michałowski                      Wójt Gminy Przechlewo

oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawiciele służb i instytucji, przedstawiciele Wykonawców realizujących projekt rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., samorządowcy, prezesi zakładów związanych z gospodarką odpadami, sołtysi sąsiadujących ze spółką miejscowości, przedstawiciele mediów, zaproszeni goście i pracownicy zakładu.

Przed uroczystością nasi goście mieli okazję zwiedzić nową sortownię. Oficjalne wydarzenie rozpoczęto powitaniem gości i prezentacją filmu, który został  specjalnie przygotowany na tę okazję. Potem nastąpiło symboliczne otwarcie rozbudowanej części zakładu poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali przedstawiciele Wspólników Spółki, Wicemarszałek oraz Prezes Zarządu. Następnie Pan Marek Jankowski Prezes Zarządu złożył podziękowania wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację projektu.  Szczególne wyrazy wdzięczności skierowane były do NFOŚiGW, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Managera Projektu, Wykonawców realizujących zadanie, Udziałowców , Rady Nadzorczej i pracowników Spółki.  Zachęcamy do obejrzenia fotografii autorstwa Olka Knittera.

Skip to content