Podpisanie umowy na wykonanie zadania „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W dniu 24.09.2021 r. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie zadania „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
z Wykonawcą firmą Marbruk Sp. z o.o. Sp. k. Planowany termin zakończenia przedmiotowego zadania to styczeń 2022 r.

Skip to content